Vũng Tàu là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai dự án đánh giá, thống kê lại toàn bộ đất công.

Ngày 5-2, theo tin từ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sở này vừa hoàn tất bàn giao hồ sơ dự án “Quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh” cho các sở, ngành và địa phương để quản lý.

Mỗi địa phương từng thống kê đất công khác nhau

Theo Sở TN&MT, trong những năm qua, công tác quản lý, khai thác quỹ đất công, đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn nhiều bất cập. 

Đơn cử như chưa cụ thể hóa được tình hình quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công tại các địa phương; chưa xác định được các khu đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao, quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Để tổng hợp về tình hình quản lý, sử dụng, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh, sở đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện hai đợt rà soát và đề xuất việc sử dụng đất công trên địa bàn.

Kết quả cho thấy sự không thống nhất về định nghĩa đất công, dẫn đến trong cùng một đơn vị cấp huyện có số liệu khác nhau lớn giữa các năm rà soát. 

Có nơi nêu đất công là phần đất công ích; có nơi thống kê đất công không thống kê sông suối, cơ sở hạ tầng và đất trụ sở cơ quan…

Cắm mốc, đo đạc lại toàn bộ quỹ đất công

Nhận thấy những bất cập trong quản lý đất công, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để quản lý nhà nước đối với quỹ đất này. Cụ thể, ngày 21-3-2016, tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. 

Trong đó yêu cầu UBND cấp huyện thực hiện rà soát, kiểm kê thực địa, lập hồ sơ các khu đất do địa phương quản lý, sử dụng. 

Trong trường hợp cần thiết tiến hành cắm mốc, đo đạc để có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh tình trạng bị lấn chiếm, tranh chấp quyền sử dụng đất đối với quỹ đất công.

Từ nay người dân, doanh nghiệp và các sở ngành, địa phương có thể vào trang thông tin điện tử của Sở TN&MT tại địa chỉ http://www.sotnmt.baria-vungtau.gov.vn để tra cứu các thửa đất công. Tại mỗi thửa đất đều có thông tin về vị trí, số tờ, số thửa, diện tích, quy hoạch, đơn vị nào đang quản lý đất.

Đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của cấp xã thực hiện việc cho thuê theo đúng quy định, công khai, minh bạch; nghiêm cấm tự ý lấy đất công hoán đổi với tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, địa phương phải xác định quỹ đất có lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ; lập danh mục quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách; đưa danh mục quỹ đất bán đấu giá vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 .

Nhận thấy đòi hỏi từ thực tế, Sở TN&MT đã đột phá trình UBND tỉnh xin chủ trương lập dự án quản lý đất công và được chấp thuận.

Ông Nguyễn Minh Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT, cho hay do là địa phương đầu tiên trong cả nước tiến hành dự án này nên bước đầu gặp rất nhiều khó khăn. 

Với nhiều nỗ lực của địa phương, sau gần hai năm, dự án đã hoàn thành. Ngày 10-10-2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả dự án Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng diện tích là 11.104,20 ha. Đầu năm 2020, tỉnh bắt đầu bàn giao hồ sơ cho các đơn vị và đến nay là hoàn tất.

“Thực tế vẫn còn một số ít thửa đất công cần xem xét lại. Lý do là dù đã lên danh mục để quản lý nhưng đất còn một số hộ lấn chiếm. 

Hoặc có những thửa đất công nhưng trong đó có một phần đất của người dân mà cơ quan chức năng chưa xem xét rõ nguồn gốc để điều chỉnh lại. 

Do đó, sau khi nhận bàn giao, các đơn vị có trách nhiệm tiến hành cắm ranh lại. Nếu là đất người dân lấn chiếm thì đề nghị trả lại, nếu là đất người dân thì đề xuất để bỏ ra khỏi quỹ đất công”.

Theo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh