UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các quận 1, 2, 9, Thủ Đức để chỉ đạo thực hiện giải quyết một số kiến nghị của doanh nghiệp bất động sản (BĐS) trên địa bàn TP.

Theo đó, TP yêu cầu các sở Xây dựng, Quy hoạch-Kiến trúc, Tư pháp… nghiên cứu các nội dung kiến nghị của Hiệp hội BĐS TP đưa ra trong hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS ở TP. Trên cơ sở đó có văn bản tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp; trường hợp còn vướng mắc thì báo cáo TP để xem xét, giải quyết dứt điểm trong tháng 5.

Các cơ quan trên được giao nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng UBND TP khẩn trương xây dựng quy trình liên thông các sở, ngành có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức do đơn vị mình chủ trì. Trong đó xác định cụ thể thành phần hồ sơ, trách nhiệm của từng cơ quan và thời gian giải quyết cụ thể; báo cáo Sở Tư pháp thẩm định, trình TP xem xét, ban hành trong tháng 6 tới.

TP cũng giao Sở GTVT phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc, UBND các quận 1, 2, 9, Thủ Đức khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất TP phương án khai thác, sử dụng các khu đất dọc hai bên tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.


Theo PLO