Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, hiện cơ quan này đang tổng hợp ý kiến doanh nghiệp trước khi di dời các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Đà Nẵng, chuyển hơn 50 ha đất nơi đây sang đất ở đô thị.

Khu công nghiệp Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định ngày 23/2/1993 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu chế xuất, với tổng diện tích ban đầu là 303,275ha. Sau nhiều lần đầu chỉnh, diện tích còn lại của Khu công nghiệp Đà Nẵng là 50,1 ha, tỉ lệ lấp đầy đạt 100%.

Khu công nghiệp Đà Nẵng là khu công nghiệp đầu tiên tại TP Đà Nẵng sớm hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, kể cả hệ thống xử lí nước thải tập trung; chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo mật độ cây xanh.

Ngày 7/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn đồng ý chủ trương đưa Khu công nghiệp Đà Nẵng ra khỏi qui hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020. Theo đó, giao UBND TP Đà Nẵng thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu công nghiệp trên sang đất ở đô thị theo pháp luật hiện hành về quản lí đô thị.

Ngày 18/7/2018, UBND TP ban hành Quyết định về phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập đề án di dời. Dự kiến hoàn thành 10/2019 sẽ hoàn thành nhưng chưa thể xong như dự kiến.

Theo UBND TP Đà Nẵng, triển khai chỉ đạo, Ban Quản lí Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã gửi thông báo đến các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Đà Nẵng để nghiên cứu chủ trương của thành phố liên quan đến việc thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Hiện tại, Ban Quản lí Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp vẫn đang đôn đốc, tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp, báo cáo đề xuất UBND thành phố.

Theo quan sát của chúng tôi, Khu công nghiệp Đà Nẵng có vị trí đắc địa khi ở trung tâm thành phố, gần sông Hàn, gần biển, trục giao thông huyết mạch Ngô Quyền đi Cảng Tiên Sa và sân bay.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng