Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có những kết luận về việc chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391 liên quan đến giao dịch bất động sản tại huyện Vạn Ninh. Nội dung kết luận vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra trong văn bản thông báo ngày 17/6.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391 ban hành ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn bàn huyện Vạn Ninh.

Cơ sở để UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra quyết định trên là báo cáo và đề xuất của Sở Tư pháp tại văn bản số 1572 ban hành ngày 10/6 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản 2460 ban hành ngày 12/6.

UBND huyện Vạn Ninh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện theo đúng trình tự pháp luật. Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường là chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391.

Vào ngày 9/5/2018, văn bản số 4391 được tỉnh Khánh Hòa ban hành nhằm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai ở huyện Vạn Ninh. Văn bản này xuất phát từ việc thời gian trước đó, huyện Vạn Ninh xảy ra tình trạng sốt đất, giá đất trên địa bàn bị một số đối tượng đẩy lên cao gấp nhiều lần. Từ khi văn bản số 4391 có hiệu lực, tất cả các hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ ở Vạn Ninh gần như bị “đóng băng”.

Theo Tiền phong Online