Do cách hiểu máy móc về quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị mà hiện nay gần như tất cả các dự án đầu tư sau khi đã được UBND TP HCM ban hành “Quyết định chủ trương đầu tư”, đều bị ách tắc.

Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi UBND TP HCM, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch Đầu tư đề xuất thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng cho nhà đầu tư, người sử dụng đất.

Theo HoREA, quy định “chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư” là vấn đề dẫn đến xung đột pháp luật, thể hiện sự thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ giữa Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đất đai.

Tại Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị quy định “chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư”. Quy định này không thống nhất với Luật Đất đai và Luật Đầu tư. Cụ thể, Điều 6 Luật Đất đai quy định “Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Còn tại Điều 33 Luật Đầu tư quy định “nhà đầu tư là tổ chức” hoặc “nhà đầu tư là cá nhân” và “Nội dung Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm Nhà đầu tư thực hiện dự án”.

HoREA cho rằng, cả “chủ đầu tư dự án” hoặc “nhà đầu tư thực hiện dự án” hoặc “người sử dụng đất” đều có quyền tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư. Do cách hiểu máy móc về quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị mà hiện nay gần như tất cả các dự án đầu tư sau khi đã được UBND TP HCM ban hành “Quyết định chủ trương đầu tư”, đều bị ách tắc.

Nguyên nhân Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM không thụ lý hồ sơ của nhà đầu tư trình duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc bản vẽ tổng mặt bằng, mà yêu cầu phải là hồ sơ của chủ đầu tư dự án.

Vướng mắc hiện nay về thẩm duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của các dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ xảy ra cục bộ tại TP HCM, nên trước hết cần được xem xét, tự giải quyết trước.

Hiện tại, chỉ có TP HCM và Hà Nội có Sở Quy hoạch và Kiến trúc, còn lại 61 tỉnh thành khác không có Sở Quy hoạch và Kiến trúc mà chỉ có Sở Xây dựng, trong Sở Xây dựng có phòng chức năng về quy hoạch kiến trúc, nên tất cả 61 địa phương này không bị vướng thủ tục thẩm duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của nhà đầu tư dự án và thủ tục chấp thuận chủ đầu tư dự án.

Do vậy, HoREA kiến nghị giải quyết trong phạm vi thẩm quyền của TP HCM.  Trước mắt, đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc thụ lý và giải quyết hồ sơ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (hoặc bản vẽ tổng mặt bằng dự án) đã có quyết định chủ trương đầu tư của UBND TP HCM để giải quyết ách tắc này.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng