Qui hoạch được lập nhằm xây dựng huyện Long Thành trở thành vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh Đồng Nai, thuộc vùng đô thị trung tâm và cực phía Đông của TP HCM.

Ngày 6/3 vừa qua, Hội đồng thẩm định tỉnh Đồng Nai đã nghe UBND huyện Long Thành báo cáo đồ án qui hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đồ án qui hoạch xây dựng, huyện Long Thành sẽ được phân thành 5 phân vùng phát triển.

Vùng 1: Vùng đô thị – công nghiệp phía Bắc sân bay Long Thành, bao gồm các xã An Phước, Long Đức, Lộc An.

Vùng 2: Vùng đô thị hỗn hợp – sinh thái nông nghiệp phía Nam sân bay Long Thành, bao gồm các xã Phước Bình, Tân Hiệp và một phần xã bàu Cạn.

Vùng 3: Vùng lâm nghiệp – du lịch sinh thái phía Đông Bắc, bao gồm xã Bình An, Cẩm Đường và phần còn lại xã Bình Sơn.

Vùng 4: Vùng sinh thái nông nghiệp công nghệ cao – đô thị xanh- thông minh phía Tây, bao gồm xã Long Phước và Long An.

Vùng 5: Vùng khu vực chức năng đặc thù sân bay Long Thành, nằm tại xã Bình Sơn.

Theo định hướng phát triển không gian, huyện Long Thành bao gồm ba khu vực đô thị: Đô thị Long Thành (đô thị đa chức năng); Đô thị Bình Sơn (đô thị gắn với sân bay Long Thành) và Đô thị Phước Thái (đô thị cảng).

Qui hoạch được lập nhằm xây dựng huyện Long Thành trở thành vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh Đồng Nai, thuộc vùng đô thị trung tâm và cực phía Đông của TP HCM.

Mục tiêu đến năm 2030, Long Thành cơ bản là huyện công nghiệp phát triển và đến năm 2040 sẽ trở thành một trung tâm đô thị, công nghiệp hiện đại, trung tâm thương mại dịch vụ chất lượng cao và vùng nông nghiệp công nghệ cao.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng