Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2019, lĩnh vực bất động sản có 5.400 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới, tương đương với khoảng 22 doanh nghiệp được thành lập mới mỗi ngày.

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 8 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2019, cả nước có 90.500 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với tổng vốn đầu tư hơn 1.150 nghìn tỉ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 31% về vốn đăng kí so với cùng kì năm 2018. 

Vốn đăng kí bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,7 tỉ đồng, tăng 26,6%.

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 5.400 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới, chiếm 6% trong tổng số doanh nghiệp được thành lập mới và tăng 20,2% so với cùng kì năm 2018. 

Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 22 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới. Con số này của 8 tháng đầu năm 2018 là 4.500 doanh nghiệp, tương đương với khoảng 18 doanh nghiệp mỗi ngày.

Ngoài ra, theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong 8 tháng năm nay, phần lớn các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kì năm trước.

Cụ thể, có 11.600 doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,8%), tăng 0,8%; 11,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 5,4%; 7,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,4%), tăng 14,2%,…

Chỉ có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kì năm trước là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (giảm 0,5%); dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 5,7%); vận tải, kho bãi (giảm 1,1%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 20,2%).

Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 8 tháng đầu năm nay là 20,1 nghìn doanh nghiệp, giảm 7% so với cùng kì năm trước. 

Theo lĩnh vực hoạt động, có 7.800 doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 38,8%), giảm 8% so với cùng kì năm trước; có 2.900 doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,5%), giảm 10,6%…

Cũng trong 8 tháng năm nay còn có 25.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 11.400 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, chiếm 44,4% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể…

Theo Kinh tế & Tiêu dùng