Dự án Khu ở – Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương có tổng diện tích 22,3 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.649 tỉ đồng. Liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị An Vân Dương – Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển dự án.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mới ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu ở – Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích khoảng 22,3 ha, nằm tại phường Xuân Phú, Thành phố Huế. Tổng chi phí thực hiện dự án là hơn 4.604,5 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ước tính chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án rơi vào khoảng hơn 44,9 tỉ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 4.649 tỉ đồng. 

Mục tiêu của dự án là nhằm cụ thể hóa và từng bước hoàn thiện đồ án qui hoạch chung Khu đô thị mới An Vân Dương nói chung và Khu A – Đô thị mới An Vân Dương nói riêng; góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực thuộc địa bàn phường An Đông, Thành phố Huế.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Ban Quản lí khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế làm bên mời thầu. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là trong quí IV/2019.

Thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng, trong đó thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng kĩ thuật không quá 24 tháng. Thời điểm tính tiến độ đầu tư được tính từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 75% tổng diện tích đất dự án cho nhà đầu tư.

Khi lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, bên mời thầu căn cư văn bản qui định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu. Giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp theo qui định của pháp luật về đất đai, nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách nhà nước giá trị tối thiểu (giá trị này do nhà đầu tư đề xuất) không điều kiện.

Được biết, Liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị An Vân Dương – Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển dự án.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng