Tại Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn, UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở – ngành chức năng cần khẩn trương giải quyết những kiến nghị đã được Hiệp hội bất động sản TP.HCM cũng như các doanh nghiệp đưa ra.

Ngay trong tháng 5/2019, phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị trên. Trong quá trình làm việc, nếu có vấn đề vướng mắc, cần trình lên UBND TP để giải quyết.

Cùng với đó, Văn phòng UBND TP.HCM được yêu cầu cần sớm hoàn thành việc xây dựng quy trình liên thông với các sở, ngành trong vấn đề giải quyết hồ sơ cho các cá nhân, tổ chức để trình UBND TP.HCM ban hành trong tháng 6/2019.

Đối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC), cần duy trì tốt vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp với chính quyền thành phố, nhằm tuyên truyền chính sách kịp thời, nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.


TP.HCM chỉ đạo các sở ngành cần khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc,
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bất động sản hoạt động trên địa bàn

Sở Giao thông vận tải được TP giao nhiệm vụ tham mưu phương án khai thác, sử dụng đối với các khu đất nằm dọc hai bên tuyến metro số 1 và Bến Thành – Suối Tiên.

Tại cuộc họp giữa Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và các sở, ngành với hơn 200 doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố mới diễn ra gần đây, các doanh nghiệp đã phản ánh hàng loạt những khó khăn liên quan đến vấn đề thủ tục, pháp luật quy định trong đầu tư – kinh doanh dự án nhà ở.

Một số khó khăn có thể giải quyết ngay cho các doanh nghiệp đã được Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành giải quyết ngay trong cuộc họp. Đồng thời, Chủ tịch thành phố cũng khẳng định, sẽ giải quyết ngay đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của TP. Còn những vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, TP sẽ nhanh chóng gửi kiến nghị lên Chính phủ cũng như các Bộ, ngành Trung ương để đưa ra hướng giải quyết cụ thể.

Về khó khăn trong việc để được công nhận chủ đầu tư dự án doanh nghiệp phải có 100% đất ở hợp pháp, TP.HCM sẽ phân thành các loại như sau: Đối với dự án đã có 100% đất ở với vốn đầu ngoài ngân sách nhà nước, Sở Xây dựng sẽ giải quyết hồ sơ xem xét công nhận chủ đầu tư; với các dự án chưa phải là 100% đất ở, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thụ lý xem xét, nếu dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thì sẽ thực hiện theo quy định đầu tư công.

Còn về một số điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM cho biết: “Các dự án đã lựa chọn chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư đã được UBND cấp có thẩm quyền cho phép thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trước ngày 1/7/2014, nhưng chủ đầu tư chưa thỏa thuận hết toàn bộ diện tích đất của người sử dụng đất trong phạm vi dự án, UBND cấp tỉnh tổng hợp vào danh mục dự án cần thu hồi đất, trình HĐND cùng cấp thông qua, trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất đối với diện tích đất chưa thỏa thuận được để giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư.”

Theo Trí Thức Trẻ