Phân khu C1 có diện tích hơn 1.900 ha, được qui hoạch xây dựng với chức năng của một khu đô thị phía Tây và phân khu D2 có diện tích hơn 2.200 ha được định hướng phát triển thành KCN phía Đông đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với Hội đồng Thẩm định qui hoạch xây dựng để nghe đơn vị tư vấn báo cáo qui hoạch xây dựng tỉ lệ 1/5.000 đối với phân khu C1, D2 của TP Biên Hòa.

Theo đơn vị tư vấn là Trung tâm kiến trúc Việt Nam (Bộ Xây dựng), 2 phân khu thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hòa, được bố trí 2 bên đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Trong đó, diện tích phân khu C1 hơn 1.900 ha, được qui hoạch xây dựng làm khu đô thị phía Tây đường cao tốc; trung tâm hành chính và thương mại cấp vùng. Qui mô dân số khoảng 147.000 người. 

Tại phân khu này, qui hoạch xây dựng một trung tâm đào tạo y tế cấp vùng, trung tâm công cộng thương mại dịch vụ các cấp, khu dân cư mới và cải tạo chỉnh trang.

Phân khu D2 có diện tích hơn 2.200 ha, được đơn vị tư vấn định hướng phát triển thành khu đô thị công nghiệp phía Đông đường cao tốc và trung tâm thể dục – thể thao cấp vùng với qui mô dân số khoảng 123.000 người. 

Phân khu này sẽ được qui hoạch một trung tâm thể dục – thể thao cấp vùng với diện tích khoảng 70 ha và trung tâm công cộng thương mại dịch vụ có diện tích gần 60 ha kết hợp với khu quân sự hiện hữu.

Cũng tại buổi làm việc, một số ý kiến đề nghị xem xét lại chức năng được đơn vị tư vấn qui hoạch tại các phân khu. 

Đặc biệt là qui hoạch của trung tâm đào tạo y tế và trung tâm thể dục – thể thao cấp vùng, bởi theo qui hoạch, qui mô của các dự án này là rất lớn nên cần đánh giá kĩ hiệu quả thực tế cũng như khả năng thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh yêu cầu đơn vị tư vấn nhanh chóng hoàn thiện qui hoạch xây dựng đối với 2 phân khu nói trên. Trong đó, cần đặc biệt chú ý cập nhật lại qui mô dân số bởi trên thực tế hiện nay đã có sự biến động lớn so với thời điểm khảo sát trước đây. 

Ông Vĩnh cũng chấp thuận đề nghị cần đánh giá lại tính cần thiết, hiệu quả của một số qui hoạch cụ thể tại các phân khu. Đồng thời, đơn vị tư vấn cũng cần chú ý đến các qui hoạch về hạ tầng như giao thông, điện, thoát nước để đảm bảo tính đồng bộ.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng